RESTORANI

U kompleksu se nalaze restorani Galerija, Bakina ljubav i Terasa, iz kojih puca pogled na divno zasađenu baštu, na okolne zelene predele, jezero, šume, ili na žuboreću fontanu. Sva tri restorana su Vam na raspolaganju za sve vrste proslava.